Middag Techniek 2019

R4 onderzoeken 700

Technische Middag Renault STAM op zaterdag 23 maart van 12.00 tot 16.00 uur.

Zoals ieder voorjaar zijn wij weer van harte welkom bij Renault dealer Stam te Amersfoort voor de Technische Middag.
Als je aan deze middag wilt deelnemen, ook al heb je geen technisch probleem, meld je dan aan via de CAR-website.
Wij weten dan hoeveel leden er van de partij zijn en kunnen daar de catering op afstemmen.

En oh ja, we bieden ook gelegenheid voor een kofferbak verkoop en de clubwinkel is uiteraard aanwezig.

Adres:
Renault Stam
Gemini 1, 3824 MH Amersfoort

Route beschrijving:
Renault Stam ligt langs de A1 op het bedrijven terrein Calveen.
Op de A1 afslag 13, Amersfoort-Noord nemen. Dan de Rondweg Noord op richting
Bedrijvenpark Calveen (richting MacDonalds) Vrijwel direct rechtsaf de Ruimtevaartstraat in.
Iets verderop ziet u het bedrijfspand van Renault Stam liggen.
Voor dit pand rechtsaf slaan inrit (Fietspad op let op!) parkeren aan de achter het pand.

Tot ziens!
Technische Commissie CAR voor- en naoorlogs
Hendrik de Groot Tel. 06-53500029
Henk van Kerpel Tel. 070-3832685
Stefan Ruijtenbeek Tel. 06-22917845
E-mail. techniek@renaultklassiek.nl