Van de voorzitter

De vereniging Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas werd in 1976 door een groep enthousiaste Renault 4CV-rijders opgericht. Inmiddels is de groep iets groter geworden en is de vereniging met circa 750 leden een van de grotere autoclubs in Nederland. Al ruim 40 jaar lang koestert de vereniging Renaults en daarvan afgeleide voertuigen van 25 jaar en ouder. Je kunt ook zeggen wij koesteren het mobiele erfgoed van Renault. 

Het Renault-gen zit ons in het lijf. Veel verenigingsleden hebben naast hun klassieker ook een moderne Renault voor de deur staan. Een echte Passion for life dus.

In 2016 werd het jubileum jaar gevierd onder het motto ‘40 jaar jong’. We voelen ons jong en zijn jong. Zo heeft de verenging bijvoorbeeld een aantrekkelijke abonnementsvorm voor nieuwe leden jonger dan 35 jaar. Op deze website kun je daarover meer vinden.

Wil je meer van de vereniging weten of wil je nader met de vereniging kennismaken? Kom eens langs op één van onze evenementen. Of loop eens binnen bij ons onderdelen magazijn. Er zijn altijd mensen aanwezig om meer over de vereniging te vertellen.

De deur staat in ieder geval altijd open.

Lennard Maagdenberg

Voorzitter

4CV lm

Aanmelden als lid of als donateur

Lid worden van de Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas is heel gemakkelijk en gaat in drie stappen.

Stap 1: Vul onderstaand formulier volledig in en druk op Aanmelden.

Je krijgt hierop binnen enkele dagen een email ter bevestiging. In deze mail staat ook je (voorlopige) lidmaatschapsnummer.

Met het versturen van dit formulier geef je de Club d'Anciennes Renault des Pays Bas ook toestemming om de op dit formulier vermelde gegevens te beheren. Voor een nadere toelichting hierop zie onze privacy policies elders op deze website. Daarnaast betreft één van de in te vullen velden je Privacy Profiel. Je kunt hier drie mogelijkheden selecteren.

"Standaard", je geeft naast het beheren van gegevens ook toestemming dat je gegevens over naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en voertuiggegevens ook met andere clubleden mogen worden gedeeld.

"Beperkt", je geeft toestemming dat alleen je naam, woonplaats, e-mailadres en voertuiggegevens met andere clubleden mogen worden gedeeld.

"Afgeschermd", je geeft geen toestemming dat gegevens met andere clubleden worden gedeeld.

Indien je mailserver het formulier niet kan verzenden, kun je een inschrijformulier downloaden (pdf formaat) vanaf onze downloadpagina-algemeen. Stuur dit ingevulde en ondertekende formulier dan op naar:

Secretariaat CAR
Bovenberg 76
2861 BB Bergambacht

Stap 2: Maak zelf het inschrijfgeld en de contributie over voor het eerste jaar

Voor de bedragen zie het schema hieronder. Maak het bedrag over op rekeningnummer:

NL76 RABO 0180 7475 17 t.n.v. Renault Club Nederland

Onder vermelding van “Inschrijfgeld en Contributie”. Let op, geef ook aan als de tenaamstelling van je rekening afwijkt van de naam die je op het aanmeldformulier hebt vermeld.

Stap 3: Nadat de betaling is ontvangen ontvang je zo spoedig mogelijk het welkomstpakket

In het welkomstpakket vindt je de lidmaatschapskaart, een Renograaf en kun je gebruik maken van alle clubfaciliteiten. Je ontvangt daarbij tevens het formulier voor een automatische incasso voor de contributie inning van eventuele volgende jaren. Vul dit formulier in en stuur het ondertekend retour naar ons secretariaat.

Contributie

Het lidmaatschap kost € 48,- per jaar en een éénmalig inschrijfgeld van € 25,-.
Nieuwe leden die nog geen 35 jaar oud zijn krijgen maximaal drie jaar een korting van 50% op de hierboven genoemde bedragen. Alleen de Renograaf wordt dan in plaats van per post, per email naar je verzonden.
Een donateur betaalt minimaal € 33,- per jaar.

Wordt je lid gedurende het jaar dan betaal je, inclusief inschrijfgeld, volgens onderstaand schema.

Lid worden: Lidmaatschap plus inschrijfgeld
Young-timer lidmaatschap plus inschrijfgeld Donateur
Vanaf 1 december  € 73,-  €36,50  € 33,-
Vanaf 1 maart  € 61,-  €30,50  € 25,-
Vanaf 1 juni  € 49,-  €24,50  € 17,-
Vanaf 1 september  € 85,- *  €42,50 *  € 44,- *

 * Inschrijvingen in september, oktober en november zijn inclusief het lidmaatschap voor het volgende kalender jaar. In december wordt je lid per 1 januari.

Aanmeldformulier

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Clubwinkel

In de CAR-clubwinkel kunnen leden terecht voor ondermeer boeken, autominiaturen, bouwdozen en andere automobilia die betrekking hebben op het merk Renault. Het spreekt voor zich dat de clubwinkel ook informatie kan verschaffen over de vereniging en de aktiviteiten die worden ontplooid.

Op verschillende CAR-evenementen is de clubwinkel aanwezig maar vaak ook op door anderen georganiseerde Renault events. In 2009 heeft de clubwinkel een "eigen" aanhanger gekregen. Daarmee kunnen de clubartikelen heel gemakkelijk worden vervoerd.

Clubwinkel 1

Op de download-pagina is een lijst met clubartikelen te downloaden. Deze geeft een globaal overzicht wat zoal binnen de clubwinkel is te verkrijgen.

Op het gebied van Renault miniaturen heeft de CAR nauwe banden met de ACMA North Europe.
Deze club brengt heeft tot doel verzamelaars van Renault miniaturen samen te brengen voor onder andere het uitwisselen van ervaringen, het ruilen van miniaturen en het laten fabriceren van bijzondere Renault miniaturen. ACMA voor de Noord-Europese landen bestaat sinds 2009 en is een vervolg op een club in de jaren negentig opgericht door Renault-medewerkers in Billancourt.

Nadere informatie: acmanortheurope@gmail.com

Het aanspreekpunt voor de CAR clubwinkel

Robert van Rossum (rechts op de foto)

ohoh clubwinkel

Onze Privacy Policies

De Privacy Policies van de vereniging Club d' Anciennes Renault des Pays-Bas

Club d' Anciennes Renault des Pays-Bas is de vereniging voor bezitters van klassieke Renaults en daarvan afgeleide automobielen en behoort tot één van de grotere merkenclubs van Nederland. De vereniging heeft tot doel het in stand houden van auto's gefabriceerd en geassembleerd door Renault en Alpine. Toegelaten worden alle auto’s ouder dan 25 jaar. Onze vereniging is ingeschreven bij de KvK Den Haag onder nummer 40411106 en is aangesloten bij de FEHAC.

Privacy policy voor bezoekers aan deze website.

Beheer website
Deze website staat onder beheer van de vereniging Club d' Anciennes Renault des Pays-Bas.

Gegevens van bezoekers van de website
Op de website zijn verschillende invulformulieren beschikbaar. De daarin gevraagde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe het formulier dient. Dit doel staat op het formulier vermeld.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van (functionele) cookies.

Vragen
Bezoekers van deze website kunnen met vragen over onze Privacy Policy terecht bij de Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas door gebruik te maken met het op deze site beschikbare formulier “Vraag, Tip, Compliment of Klacht”.

Disclaimer
De Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas is gerechtigd de inhoud van haar Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor onze Verenigingsleden 

Deze is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers van de website en geldt voor iedereen die lid is of wil worden van de vereniging.

Gegevens die door een clublid worden verstrekt
De Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas kan de gegevens die door een clublid verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • De Naam-, Adres-, en Woonplaats (NAW) gegevens voor het verzenden van het verenigingsblad de Renograaf.
  • De email gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief van de vereniging “de Renovisie”.
  • De betalingsgegevens worden gebruikt voor het periodiek innen van de contributie.
  • Het (incidenteel) versturen van andere berichten of e-mails die betrekking hebben op een individueel lid of kleinere groep van leden.

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door een verenigingslid aan de Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

  • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  • NAW bestanden aan de drukker voor het versturen van het verenigingsblad.
  • Gegevens over voertuigen aan partijen waarmee de vereniging een relatie heeft. In alle gevallen gaat het hier om geanonimiseerde voertuiggegevens. Aantallen, types en dergelijke

Website en Renograaf
Zowel op onze website als in de Renograaf wordt fotomateriaal gebruikt. Veel van het materiaal wordt tijdens verenigingsevenementen gemaakt. Dit materiaal wordt in onbewerkte vorm geplaatst. Kentekens van auto’s en gezichten van personen blijven daarmee zichtbaar en mogelijk herkenbaar.

Beveiliging
De gegevens die een verenigingslid aan de Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas heeft verstrekt, worden in een beveiligde en professionele omgeving opgeslagen (het ledenadministratie systeem). Alleen daartoe geautoriseerde bestuurs- en kaderleden hebben toegang tot het ledenadministratie systeem. Het systeem maakt daarbij gebruik van verschillende autorisatie profielen.

Aanpassing van ledengegevens
Een verenigingslid heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Op de website is daarvoor een mutatieformulier beschikbaar. Via het vragenformulier op de website heeft een verenigingslid te allen tijde de mogelijkheid de opgeslagen gegevens op te vragen.

Disclaimer
De Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden geaccordeerd en vervolgens worden gepubliceerd in het verenigingsblad de Renograaf. 

Safe

Onderdelenmagazijn

Het in stand houden van de clubauto’s is één van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging. Om dat mede te realiseren, beschikt de club over een zeer uitgebreid onderdelenmagazijn dat gerust betiteld kan worden als het grootste Renault oldtimer magazijn ter wereld. In de loop der jaren is daarnaast een omvangrijk netwerk van leveranciers in zowel binnen- als buitenland ontstaan. Als het onderdelenmagazijn een onderdeel niet zelf heeft kan vaak een advies worden gegeven wie het wel kan leveren.
Eén maal per jaar worden in Frankrijk de courante onderdelen aangevuld en wordt voor leden met een bijzondere, vaak vóóroorlogse Renault, gezocht naar dat ene zeldzame onderdeel.

magazijn2016

Naast onderdelen worden in het magazijn ook (kopieën van) oude onderdeel- en werkplaatshandboeken verkocht en kan door de medewerkers technisch advies worden gegeven.

De verkoop van onderdelen is uitsluitend voorbehouden aan leden van de vereniging, voor de auto die in de ledenlijst staat vermeld. Zonder bewijs van lidmaatschap worden geen onderdelen verkocht.

Ben je nog geen lid? In het onderdelenmagazijn kun je ook lid worden door betaling van contributie en inschrijfgeld!

Neem altijd (voor zover mogelijk) de oude onderdelen mee. Dit vergroot de kans dat we het juiste onderdeel kunnen leveren.
Voor een aantal onderdelen zoals radiateurs, startmotoren, dynamo’s, enz. moet het oude onderdeel worden ingeleverd i.v.m. revisie. Heb je het oude onderdeel (nog) niet bij je, dan wordt er statiegeld in rekening gebracht.

Het adres van de onderdelenmagazijn is Emmastraat 57 in Bergschenhoek (bij Rotterdam)

Openingstijden:

Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand van 12:00 – 14:00 uur en iedere 2e en 4e woensdag van de maand van 19:30 – 22:00 uur.
Het magazijn is gesloten op nationale feestdagen en tijdens clubevenementen.

Voor vragen omtrent onderdelen en het magazijn kun je contact opnemen met Gerard Wijtsma, tel: +31 648116898, Email: magazijn@renaultklassiek.nl.

Let op: de route naar het magazijn is veranderd!

Het magazijn is sinds kort niet meer te bereiken via de Julianalaan afslag Emmastraat. De smalle Emmastraat is grotendeels éénrichtingsverkeer geworden.

Je bereikt het magazijn nu door via de Bernhardstraat (één straat verder) en Wilhelminastraat (beiden ook éénrichtingsverkeer geworden) naar de Emmastraat te rijden. Ook is recentelijk een parkeerverbod ingesteld op de Emmastraat ter hoogte van het magazijn, hierdoor kan alleen nog (beperkt) geparkeerd worden direct vóór de loodsen, en niet buiten de parkeervakken op de Emmastraat en ook niet naast de linker loods of op de oprit/inrit naast de linker loods. Daarmee wordt namelijk de vrije doorgaan naar de eigenaar van de loodsen geblokkeerd - en die willen we te vriend houden!

Op de tijden waarop het magazijn geopend is, zijn er doorgaans voldoende vrije parkeerplaatsen in de parkeervakken op de Wilhelminalaan of de Emmastraat. Graag deze plaatsen gebruiken als er geen plek is vóór de loodsen. 

Onderdelen verzenden

Het was en is mogelijk onderdelen ook te verzenden. De mannen van het magazijn kunnen dit verzorgen. Neem ook hiervoor contact op met Gerard Wijtsma

Dak magazijn 2