Overzicht (email) adressen

Groepsfoto lustrum

De email adressen die binnen de vereniging worden gehanteerd staan op deze web-site verspreid over de verschillende onderdelen. Voor het gemak ze allen hieronder nog een keertje op een rijtje:

info@renaultklassiek.nl Algemeen mail adres van de vereniging
voorzitter@renaultklassiek.nl Mail adres van de voorzitter
secretaris@renaultklassiek.nl Mail adres van de secretaris
penningmeester@renaultklassiek.nl Mail adres van de penningmeester
evenementen@renaultklassiek.nl Mail adres van de evenementen commissie
ledenadministratie@renaultklassiek.nl Mail adres van de ledenadministratie
clubwinkel@renaultklassiek.nl Mail adres van de clubwinkel
magazijn@renaultklassiek.nl Mail adres voor de onderdelen voorziening en magazijn
redactie@renaultklassiek.nl Mail adres van de redactie van de Renograaf
techniek@renaultklassiek.nl Mail adres van de technische commissie
webmaster@renaultklassiek.nl Mail adres van de webmaster

Het postadres van de vereniging (het postadres van ons secretariaat):

Secretariaat CAR
Bovenweg 76
2861 BB Bergambacht